+31 (0)79 – 23 40 266

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de voorwaarden van https://www.contractvergelijker.nl/ , zoals deze beschikbaar is gesteld door Contractvergelijker.nl. In deze  voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Contractvergelijker.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Contractvergelijker.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Contractvergelijker.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Contractvergelijker.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Contractvergelijker.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.contractvergelijker.nl/ op deze pagina.

Hoe annuleer ik mijn contract?

contract annuleren |

 

Contact

Openingstijden helpdesk:
Ma t/m vr: 09:00 - 17:30 
Za - zo: Gesloten

Hoofdkantoor

Luxemburglaan 2, 2711 BC Zoetermeer
Bel ons op: +31 (0)79 - 23 40 266
Mail ons middels: contactformulier

 Voorwaarden & Partnerschap

Algemene voorwaarden | Cookie- en privacyverklaring | Disclaimer|Klacht indienen | Partner worden